Vybrané správne poplatky

(aktualizované 1.10.2012)


Názov služby obchodného registra (poplatok)Cena v €Cena v Sk
Zápis spoločnosti s.r.o. do ORSR331,509.986,77
Zápis spoločnosti s.r.o. do ORSR - s využitím ZEP*165,754.993,38
Zápis spoločnosti a.s do ORSR829,5024.989,52
Zápis spoločnosti a.s. do ORSR - s využitím ZEP* 414,7512.494,76
Zápis zmeny/zmien v spoločnosti do ORSR661.988,32
Zápis zmeny/zmien v spoločnosti do ORSR - s využitím ZEP*33994,16
Výpis z obchodného registra6,50195,82
Výpis z obchodného registra - s využitím ZEP* - využiteľný len v elektronickom styku0,339,94
Potvrdenie, že spoločnosť nie je v likvidácii390,38
Potvrdenie, že spoločnosť nie je v konkurze2,5075,32
Vyhotovenie potvrdenia, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 390,38
Zaslanie potvrdenia, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo že určitá listina nie je uložená do zbierky listín - s využitím ZEP*390,38
Listina zo zbierky listín (za každú stranu)0,339,94
Listina zo zbierky listín (za celý dokument) - s využitím ZEP*0,339,94

Pri zakladaní obchodných spoločností a zmenách v spoločnostiach využívame zaručený elektronický podpis (ZEP*). Tak Vám výrazne šetríme náklady pri overovaní podpisov a listín vrátane správnych poplatkov na obchodnom registri !

Názov služby živnostenského registra (poplatok)Cena v €Cena v Sk
Vydanie živnostenského oprávnenia:
- za každú voľnú živnosť5150,63
- za remeselnú alebo viazanú živnosť15451,89
Prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán 5150,63
Výpis zo živnostenského registra alebo vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri 390,38
Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení 6180,76
Zmeny v živnostenskom oprávnení 390,378
Oznámenie o pozastavení alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti 4120,50
Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 6180,76
Vydanie osvedčenia o splnení podmienok praxe 6180,52
Vydanie rozhodnutia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 390,38
Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov 10301,26
Názov služby matriky (poplatok)Cena v €Cena v Sk
Osvedčenie podpisu na dokumente bez zviazania*45,19
Osvedčenie podpisu na dokumente so zviazaním*130,13
Overenie jednej strany A4:
- dokument ostáva na Slovensku1,5045,19

Vyššie uvedené poplatky sú vždy bez DPH.

Názov služby notára (poplatok)Cena bez DPH (€)Cena s DPH (€)
Osvedčenie podpisu na dokumente*2,402,88
Osvedčenie podpisu na dokumente* do zahraničia (s apostilou)2,40 2,88
Overenie jednej strany A4:
- dokument ostáva na Slovensku1,331,60
- dokument určený do zahraničia (s apostilou)2,663,19
Výjazd notára ku klientovi7 / hod.8,40 / hod.
+ cena podpisov
+ doprava

Pozn.: Niektoré matriky službu zviazania dokumentov neponúkajú. Dostupnosť služby si overte na príslušnej matrike.

* Matrika ani notár neoveruje pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch.

Poštové služby (poplatok)Cena v €Cena v SK
List - obyčajná zásielka do 50g0,4012,05
List - doporučená zásielka 2.trieda do 50g130,13
List - doporučená zásielka 1.triedou do 50g1,2036,15
Dobierka do hodnoty 33 Eur (vyplatená na účet odosielateľa)0,4212,62

Ceny poštových služieb sa môžu kumulovať - napr. cena dobierky 1.triedou
je 1,62 Eur.

Notárske poplatky sú uvádzané s DPH / bez DPH.

Ceny sú uvedené bez/s DPH 20%. Konverzný kurz 1€ = 30,126 Sk.


Aktualizované 1.10.2012


* ZEP - Zaručený elektronický podpis

>> Kompletný cenník našich služieb tu <<BACKGROUND s.r.o. - Poradensko - sprostredkovateľská spoločnosť
office(a)bgservices(.)eu,    tel: +421 2 381 58 024  +421 948 558 024  
Webdesign: jagun  Všetky práva vyhradené. © Copyright. Mapa stránok